Politechnika Krakowska
Instytut Materiałów i Konstrukcji Budowlanych Politechniki Krakowskiej
Studenckie Koło Naukowe Budownictwa Innowacyjnego „InBud” 
zapraszają do udziału w
III Międzynarodowej Konferencji Innovative Buildings „InBuild”.

Konferencja odbędzie się
20-22 listopada 2017 roku
na Politechnice Krakowskiej w mieście Królów Polskich – Krakowie.

Komitet Naukowy konferencji to autorytety z dziedzin zgodnych z tematyką konferencji z Polski i z zagranicy. Chcemy aby konferencja stała się forum dla wymiany wiedzy i badań naukowych w zakresie energooszczędności oraz doświadczeń związanych z nowoczesnym budownictwem, a jednoczenie dawała możliwość do nawiązania współpracy naukowej między ośrodkami badawczymi. Natomiast warsztaty mają spełnić rolę dydaktyczno - informacyjną.

Do udziału w konferecji zapraszamy również doktrantów i studentów.

Tematyka konferencji

 • Termorenowacja budynków, budownictwo energooszczędne, budownictwo pasywne, auditing, certyfikacja energetyczna
 • Nowe rozwiązania materiałowe, technologie i systemy zarządzania w budownictwie
 • Podstawy teoretyczne - optymalizacji i wymiany ciepła w materiałach i konstrukcjach, metody projektowania
 • Podstawy teoretyczne - optymalizacja konstrukcji, nowoczesne sposoby projektowania
 • Konserwacja i ochrona zabytków
 • Symulacje komputerowe w budownictwie
 • Oświetlenie i akustyka architektury i urbanistyki
 • Strategia zrównoważonego rozwoju
 • Architektura bioklimatyczna
 • Komfort cieplny
 • Niekonwencjonalne źródła energii i jej magazynowanie
 • Energooszczędne instalacje, niskoenergetyczne budynki inteligentne
 • Gospodarowanie nowoczesne odpadami w dużych i średnich aglomeracjach i obszarach rolniczych
 • Nowoczesna gospodarka wodno-ściekowa
 • Badania laboratoryjne, badania in-situ.