Konferencja organizowana jest pod auspicjami

Jego Magnificencji Rektora Politechniki Krakowskiej
prof. dr hab. inż. Jana Kaziora

 

Dziekana Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej
dr hab. inż. Andrzeja Szaraty, prof. PK

Wojewoda Małopolski Małopolska
Wojewody Małopolskiego
Piotra Ćwika
Marszałka Województwa Małopolskiego
Jacka Krupy
Przewodniczącej Sejmiku
Województwa Małopolskiego   
Urszuli Nowogórskiej
 
Okręgowej Małopolskiej Izby
Inżynierów Budownictwa
 Stowarzyszenia Symulacji Procesów
Fizycznych w Budynkach
 Passive House Institute w Darmstadt
 
Polskiego Instytutu Budownictwa Pasywnego
i Energii Odnawialnej
im. Güntera Schlagowskiego
 Polskiego Towarzystwa
Energetyki Słonecznej
Małopolskiego Centrum Budownictwa Energooszczędnego

Patroni medialni InBuild 2017

Materiały Budowlane Świat Szkła
GLOBEnergia muratorplus
Przegląd budowlany Architektura & Biznes

Sponsorzy InBuild 2017