Wytyczne do artykułu

Językiem obowiązującym na konferencji jest język angielski.
Streszczenia artykułów i artykuły należy przygotować w tym języku.

Streszczenie artykułu

Aby wziąć udział w konferencji jako spiker należy wysłać streszczenia artykułu przygotowane według poniższych wytycznych:

Wymagania edycyjne do streszczenia - do pobrania


Artykuł

Artykuły pozytywnie ocenione przez recenzentów zostaną opublikowane w:
Technical Transaction (13 punktów)
Journal of Building Physics (30 punktów, Impact Factor 1,5 punktu wsk. Hirscha).
Archives of Civil and Mechanical Engineering (30 punktów, Impact Factor 2,216 punktu wsk. Hirscha).
Monografii

Artykuły powinny zostać przygotowane w oparciu o poniższe wytyczne:

Wymagania edycyjne do artykułu - do pobrania

Długość artykułu nie może przekroczyć 6 stron.

Artykuły przeznaczone do publikacji w Czasopiśmie Technicznym (lista B) muszą zostać przygotowane do publikacji w wersji kolorowej.


Monografia

Wymagania edycyjne do monografii - do pobrania

Długość monografii nie może przekroczyć 22 stron. Artykuły powinny być przygotowane do druku czarno-białego.


Poster

Wymiary max. posteru: 50 x 145 cm

Szymel posteru w formacie pdf

Szymel posteru w formacie psd

Prezentacja referatów

Informacja dla osób wygłaszających referaty
Czas wystąpienia nie może przekraczać 10 minut.

Internetowa sieć konferencyjna

Drodzy uczestnicy:

jeśli Wasz przyjazd nie jest możliwy to można uczestniczyć w Konferencji przez komunikator Skype, wygłosić referat i wziąć udział w dyskusji (po wniesieniu opłaty konferencyjnej).